sahypa_head_bg (2)

Önümler

Iň köp soralýan süýji göwher şekilli çeýniji süýji bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

Göwher şekilli çeýneli süýji, çylşyrymly we lezzetli nahar taýýarlaýan ýakymly we üýtgeşik süýji.Almaz görnüşi bilen tapawutlanýanlygy sebäpli, bu çeýneli süýjüler çagalar we ulular üçin estetiki taýdan ýakymly we tolgundyryjy. Diamond şekilli çeýneli süýji, çylşyrymly we lezzetli nahar taýýarlaýan ýakymly we üýtgeşik süýji.Almaz görnüşi bilen tapawutlanýanlygy sebäpli, bu çeýneli süýjüler çagalara we ululara estetiki taýdan ýakymly we tolgundyryjydyr. Bu çeýneli süýjüleriň ýakymly miweli tagamy olary aýratynlaşdyrýar.Malina, ananas, mango we ýaşyl alma ýaly tagamlarda bar, her miweli dişlemek süýjüleriň çeýneýän gurluşy bilen ajaýyp garyşýar.Süýji höwesjeňleri üýtgeşik göwher şekillerini süýji, miweli yslar bilen birleşdirýän bu köp duýgur tejribe bilen haýran galar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Iň köp soralýan süýji göwher şekilli çeýniji süýji bilen üpjün ediji
San S396
Gaplamak maglumatlary 14g * 30pcs * 20 sumka / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

göwher çeýneli süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Içinde miwe suwy barmy?
Hawa, täze miwe suwy bar.

3.Gummy süýjüleriň haýsy görnüşi?
Sygyr eti jelatin.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: