sahypa_head_bg (2)

Önümler

Tatuirovka bilen köpürjikli süýji 3-den gyzgyn satylýar

Gysga düşündiriş:

Tatuirlenen köpürjik sakgyjy, özboluşly we gyzykly nahar iýmek tejribesini üpjün edýän tagamly konditerdir.Wagtlaýyn tatuirovka, çagalar we ulular üçin tolgundyryjy lezzet, bu täsin köpürjik sakgyjynyň her paketine goşuldy we goşmaça täsinlik goşdy.Köpürjik sakgyjynyň her bir bölegi, köpürjik sakgyjynyň adaty tagamyndan başga-da, garaşylmadyk tatuirovka edýär.Tatuirowkalar, belli sanlardan başlap, gülkünç nagyşlara we nyşanlara çenli dürli dizaýnlarda bar we adatça zäherli, derini goramaýan kagyzda çap edilýär.Her bir örtük täze bir täsinlik döredýänligi sebäpli, bu siňdirmek bilen baglanyşykly lezzeti we şübheleri güýçlendirýär. Köpürjik sakgyjynyň çeýneýän dokumasy we süýji, miweli tagamy hökman aýagyňyzy begendirer.Sogan saklanylanda uly, köpürjikli köpürjikler öndürilýär, bu bolsa ähli tejribäni hasam lezzetli edýär. Tatuirovkaly köpürjik sakgyç, oturylyşyklar, sumkalar ýa-da islendik wakany gyzyklandyrýan ýakymly we nostalgiki nahar hökmünde idealdyr.Onuň ajaýyp köpürjik sakgyjy we garaşylmadyk tatuirowkalary, bulaşyklyga süýji we tolgunma goşmak isleýän her bir adam üçin ajaýyp wariant edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Tatuirovka bilen köpürjikli süýji 3-den gyzgyn satylýar
San B142-2
Gaplamak maglumatlary 7.3g * 100pcs * 10jars
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

Hytaýda tatuirovka stikeri bilen köpürjik sakgyjy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Bu element üçin 3-den 1-den 5-e çenli üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, mesele ýok.Jikme-jikliklerde gürleşeliň.

3. Süýji reňklerini talaplarymyz hökmünde üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, edip biljekdigimize ynanýarys. Jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, spreý süýjüleri, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: