sahypa_head_bg (2)

Önümler

1 miweli tagamly ýumşak çeýniji süýji süýji

Gysga düşündiriş:

Stretchy Gummies ýakymly we ýeňil nahar taýýarlaýan ýakymly we üýtgeşik süýji.Özboluşly çeýneli we uzyn duýgusy sebäpli, bu gummylar dürli ýaşdaky süýji höwesjeňleri üçin ajaýyp wariantdyr. Her uzaldylan gummy bölegi ýakymly çeýnemek we öwüşginli tekstura eýe bolmak üçin döredildi.Süýji çeýnende uzalýar we çekilýär, nahar iýmegi has lezzetli edýän ýakymly taktil duýgy goşýar.Çagalar we ulular, bu süýjüleri janly reňkleri we özüne çekiji görnüşleri sebäpli gözüňi özüne çekiji we özüne çekiji taparlar. Bu gümmi tagamly miweli tagamlary sebäpli özboluşlydyr.Çilek, gök gül, garpyz we limon tagamlary bilen gelýän süýjüleriň her bir dişlemesi, çeýnän, uzalýan gurluşy bilen oňat miweli tagam bilen köpelýär.Süýji höwesjeňleri, gyzykly dokumalary süýji, miweli tagamlar bilen birleşdirýän bu köp duýgur tejribeden lezzet alarlar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady 1 miweli tagamly ýumşak çeýniji süýji süýji
San S398
Gaplamak maglumatlary 13g * 30 sany * 20 guty
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

ýumşak çeýneli süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Uzaldylan çeýniniň uzynlygyny üýtgedip bilersiňizmi ??
Hawa, elbetde;has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Süýji reňklerini talaplarymyz hökmünde üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, elbetde edip bileris, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: