sahypa_head_bg (2)

Önümler

Süýji önümleri bilen lomaý söwda enjamy oýunjak süýji

Gysga düşündiriş:

Her kim bu söwda enjamyny halaýar, şol sanda çagalar we ulular!Bu söwda enjamy oýnawaçdaky köp reňkli süýjüler köp.Süýjüleriň hemmesini çykarmak üçin düwmä basyň!Partiýa goldawy hökmündetäze süýjinepislik, kazino gijeki mowzukly çykyşlar we oturylyşyklar ýaly ajaýyp.Baş baýrak üçin her gutuda 12 dürli, dürli reňkde!

Jemi 12 dürli reňkli söwda enjamy bar.

Lomaý göterim sargytlary barmy?Nädip ýüz tutmalydygyny öwrenmek üçin sahypamyza giriň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Süýji önümleri bilen lomaý söwda enjamy oýunjak süýji
San T586
Gaplamak maglumatlary 15g * 12pcs * 6 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

T586-2

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2.Satyş maşynynyň görnüşini üýtgeden bolsaňyz, bahasy we MOQ näçe?
Oýnawaç üçin bahasy we MOQ bilen baglanyşykly täze galyp açyp bileris, jikme-jiklikleri barlamaly, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

3.Eger süýjüligiň agramyny azaldyp ýa-da artdyryp bilermi?
Hawa, süýjüleriň agramy üýtgäp biler.

4. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

5. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

6. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: