sahypa_head_bg (2)

Önümler

40g Oýnawaç süýji gumball enjamy lomaý bahadan

Gysga düşündiriş:

Bugyzykly we ulanmaga ýakymlybu gumball maşyn.Dürli miwe tagamly gumballlar bilen üpjün edilendir we adaty gumball maşynyna meňzeýär.Bar etmeli zadyňyz, açary açmaklezzetli gambaldan lezzet alyň!!Olarçagalar, oturylyşyklar, sowgat sumkalary, ýygnamak üçin ajaýyp,ýa-da diňe hezil üçin!gyzyl, sary ýa-da gök reňkler bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Düwürtikli lomaý gözli şokolad biskwiti
San T430
Gaplamak maglumatlary 40g * 12pcs * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

T430 (1)

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2.Oýnawaç süýji maşynynyň görnüşini üýtgeden bolsaňyz, bahasy we MOQ näçe?
Oýnawaç üçin bahasy we MOQ bilen baglanyşykly täze galyp açyp bileris, jikme-jiklikleri barlamaly, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Süýji maşynyna kiçijik oýunjak goşup bilersiňizmi?
Hawa, kiçijik oýunjak goşup bileris, ýöne süýji aýratyn gaplamak bilen bolmaly.

4. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

5. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

6. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: