sahypa_head_bg (2)

Önümler

Hytaý miwe tagamly turş gaty süýji bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

Örän gaty gaty süýjiwe ekranda garylan köp tagamly, täze tagamdan lezzet alyp bilersiňiz.Her kiçi paketiň özboluşly miwe miwesi tagamy bar.

Bu gaty süýji, çagalar üçin has köp bazara maslahat berilmelidir we bahasyny paýlaşmalydyr import edijiler, lomaý satyjylar we paýlaýjylar.Gramlar, tagamlar, reňkler, gaplamak ýa-da başgalar ýaly goşmaça ýöriteleşdirilen haýyş, süýji satyn almakda has gowy saýlamagyňyz üçin dürli görnüşleri hödürleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Halal miwe şekilli gaty süýji satylýar
San H071
Gaplamak maglumatlary 9.5g * 30pcs * 24 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

H072

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Süýjüligiň kislotasyny isleýşimiz ýaly üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, bazar islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin kislotanyň göterimini üýtgedip bileris.

3. Olary bir kiçijik paketde garylan tagamlar edip, süýjü reňkini birmeňzeş edip bilersiňizmi?
Hawa, süýjüleri şol bir reňkde edip bileris, ýöne bir kiçijik paketde garylan tagamlar.

4. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

5. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

6. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: