sahypa_head_bg (2)

Önümler

Halal miwe şekilli gaty süýji satylýar

Gysga düşündiriş:

Miwe görnüşli gaty süýjiÇagalar we ulular üçin ajaýyp bejergidir!Bu ýakymly süýjüler, gül, mämişi we mangony öz içine alýan dürli tebigy miwe tagamlarynda bar.Düzümi endik bilen tekiz, her dişlemek bilen agzyňyzda ereýär.Gaty süýjülerimizde ösümlik ekstraktlaryndan alnan tebigy iýmit reňkleri hem bar, bu emeli reňk ulanmazdan janly reňklerden lezzet almaga mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, onuň ajaýyp şekilleri sowgat bermek ýa-da aýratyn wakalary ýatlamak üçin ideal edýär.Müşderileriňiziň göz öňünde tutýan isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümimizi aňsatlyk bilen düzüp bolýar, sebäbi OEM hyzmaty bäsdeşlik bahalarynda elýeterlidir!Bu ýakymly tagamy ýylyň dowamynda Europeanewropa we Aziýa bazarlaryna hödürlemekden hoşal.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Halal miwe şekilli gaty süýji satylýar
San H071
Gaplamak maglumatlary 3.5g * 30pcs * 24 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

H071

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Içinde haýsy tagamlar bar?
Mämişi, üzüm, alma, qulupnay tagamy bar.

3. Bu element üçin has köp miwe şekillerini goşup bilersiňizmi?
Hawa, miweleriň beýleki görnüşleri üçin täze galyp açyp bileris.

4. Töleg şertleriňiz nähili?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

5. OEM-i kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

6. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: