sahypa_head_bg (2)

Önümler

Ro Christmasdestwo gar adamy sarymsakly süýji süýji

Gysga düşündiriş:

Baýramçylyklara şatlyk we baýramçylyk öwüşgini getirmek üçin, Täze ýyl mowzugy bilen täze süýji süýjüleri hödürleýäris.Özboluşly görnüşleri we agyz suwy bilen bu süýjüler esasanam Ro Christmasdestwo ruhuny oýarmak üçin ýasalýar. Baýramçylyklar Santa Klaus, Ro Christmasdestwo agaçlary ýaly ajaýyp dynç alyş temaly dizaýnlara ussatlyk bilen döredilen her bir gül bilen birneme ýakymly we şadyýan bolýar. , gar garlary, keýikler, etc.Bu süýjüler, jikme-jik jikme-jiklikleri we janly reňkleri sebäpli islendik Ro Christmasdestwo çäresine tolgundyryjy we özüne çekiji goşundy.Bu süýjüler ýakymly we garaşylmadyk doldurgyçlary sebäpli özboluşlydyr.Gumminiň baý mämişi, üýtgeşik kepjebaş we süýji qulupna tagamlarynyň her bir agzy, çeýnen gurluşy bilen oňat dynç alyş lezzetini getirýär.Aghli ýaşdaky süýji höwesjeňleri ýumşak, gumly örtük we ýakymly doldurgyçlar bilen döredilen köp duýgur tejribeden lezzet alarlar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Ro Christmasdestwo gar adamy sarymsakly süýji süýji
San S397
Gaplamak maglumatlary 10g * 50pc * 12 guty
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

jam bilen gummy jele süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2D Bu süýji süýji üçin başga bir görnüş barmy?
Hawa, dürli gülgüne şekilleri hödürleýäris;has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris ..

3. Içindäki süýjüleri üýtgedip bolarmy?
Hawa, elbetde edip bileris, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: