sahypa_head_bg (2)

Önümler

Zawod halal üçin uzyn egrem-bugram üpjün edýär

Gysga düşündiriş:

1. Softumşak we süýji(azajyk süýji dadyň we çagalaryň iýmegi üçin amatly,ýumşak çeýnemekwe birinji bölegi iýeniňizden soň has köp iýmek isleýärsiňiz.)

2.Ajaýyp görnüş we amaly gaplama(Bu batganyň görnüşi çagalary özüne çekip biler we gaplamak satmak üçin amatly)

3. Adaty işleýşi (Sagdyn iýmit önümleriňizi getirýän pes energiýa öndürmek tehnologiýasy boýunça süýji bazamyz).

4. Gowy mukdarda sumka salyňiň gowy tagamy saklamak üçin.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady OEM lomaý miwe jamy halal üçin batgalykdan dolduryldy
San M078-5
Gaplamak maglumatlary 12g * 30pcs * 20 sumka / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

zawod satylýar

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Bir kiçijik sumkada iki sany egrem-bugram ýasap bilersiňizmi?
Hawa edip bilyäs.

3. Uzyn batgalygy jamdan dolduryp bilersiňizmi?
Hawa, uzyn batgalygyň başga görnüşi bolup bileris, ýöne öwrümli däl. Teklipleriňizi hoşniýetlilik bilen iberiň

4. Iň pes sargyt mukdary we bahasy näme?
Her önüm üçin MOQ üýtgäp durýandygy sebäpli, has giňişleýin maglumat üçin önümiň jikme-jiklik sahypasyna ýüz tutmak iň gowusydyr.Goşmaça maglumat gerek bolsa, önümiň baglanyşygyny bize iberiň, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.

5. Näme üçin kompaniýaňyzy saýlamaly diýip pikir edýärsiňiz?
Süýji öndürmek barada aýdylanda, IVY (HK) INDUSTRY CO., LTD we Zhaoan Huazhijie Food Co., Ltd. hil gözegçiliginiň ähmiýetini ykrar edýärler.Productshli önümleriň müşderiniň isleglerine laýyk gelmegini kepillendirmek üçin gurama berk hil gözegçiligi talaplaryny ýerine ýetirýär.Birmeňzeşligi we hilini üpjün etmek üçin süýjüleriň her partiýasy berk synag synagyndan geçirilýär.Şonuň üçin müşderiler kompaniýanyň önümleriniň hem tagamly, hem howpsuzdygyna bil baglap bilerler.

6. Töleg şertleriňiz nähili?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

7. OEM-i kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

8. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: