sahypa_head_bg (2)

Önümler

Süýji bilen üpjün ediji bilen balykly ýumurtga şekilli jele puding süýji

Gysga düşündiriş:

Bişirilen ýumurtga jele puding süýji- eggumurtga jele goşansoň, hakyky ýumurtgalary gowurýan ýaly edip gülkünç gülkünç ses çykarmak üçin her gutyda bir açylýan süýji paketi bar.Bir bölejik dişläň we salkyn iýmek üçin agzyňyza salyň, ýöne has tagamly iýmek üçin sowadyň.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Süýji bilen üpjün ediji bilen balykly ýumurtga şekilli jele puding süýji
San G149-3
Gaplamak maglumatlary 20g * 12 sany * 24 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

lomaý balykly ýumurtga şekilli puding jele süýji süýjüleri

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Bişirilen ýumurtga jele pudingi üçin, ýekeje paketde aýratyn halta turş tozy goşup bilersiňizmi?
Hawa, islegiňiz ýaly goşup bileris.

3.Plastik küýzäniň görnüşini üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, plastmassa küýzäniň täze galyplaryny açyp bileris.

4.Miwe tagamly jele süýji edip bilersiňizmi?
Elbetde edip bileris.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg usulydyr.Köpçülikleýin önümçilikden ozal 30% goýum talap edilýär, soň bolsa BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg maglumatlary gerek bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin logotipi, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny üýtgedip bileris.Zawodymyzyň ähli sargyt önümleri üçin çeper eserleri döretmäge kömek etjek öz dizaýn bölümi bar ..

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda üç dürli elementi birleşdirip bilersiňiz.Jikme-jikliklere geçeliň;has giňişleýin maglumat bereris ..

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: